Huyện Bù Gia Mập

Bù Gia Mập, Bình Phước
Diện tích: 300 m²
200 Triệu/lô ₫